Behandling

Probleminriktade biomekaniska kroppsbehandlingar enligt Bodywhispering (PAtH)

Under många år hade jag ständig värk i kroppen tills jag hittade metoder och tekniker som fungerade, dvs inte bara gav lättnad för stunden utan också bibehållen smärtlindring och förbättrad funktion på sikt. Dessa metoder arbetar jag nu med på heltid. Jag har sedan 2000 minst 20000 timmars erfarenhet av manuell behandling
på bänk av människors kroppsliga besvär och smärtor.

Konditionen hos skelett, muskler, leder och ligament har stor betydelse för såväl välbefinnande som utseende. Genom att behandla spända vävnader i kroppen kan smärtlindring och funktionsförbättring uppnås vid en rad tillstånd, t ex andnings- svårigheter, belastningsskador, fibromyalgi, besvär efter förlossning, huvudvärk, idrottsskador, skadade/stukade leder, migrän, nackspärr, pre- och postoperativt, postpolio, reumatism, rygg- och bäckenbesvär, sklerodermi, whiplashskada m m.

Vid första besöket tas anamnes, dvs beskrivning av symptom och smärtor samt dessas varaktighet. Olika muskeltester utförs för att konstatera var problemen finns.

Jag arbetar integrerat med olika biomekaniska metoder, främst osteopatiska tekniker som Strain-CounterStrain och Cranio Sacral Terapi liksom kinesiologi och
myofasciala tekniker samt har utvecklat metodiken att även gälla skelettbenen. Behandlingstid per tillfälle: 1,5 tim. Instruktion ges om lämpliga stretchövningar för att följa upp behandlingar med egenvård.

Som medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har jag gällande patient- och ansvarsförsäkring. Detta medlemskap kräver också viss basmedicinsk utbildning.

Är du redan verksam inom området hälsovård och vill gå vidare med att lära dig biomekaniska tekniker enligt Bodywhispering (PAtH PolyAutoHealing) hör av dig till LBC, tel 08-968697. Delkurser med teori och praktik hålls i internatform i naturnära miljö utanför Stockholm. Diplom utfärdas när all teori och praktik prövats och godkänts.