Bakgrund och syfte

Huvudtemat i HUR KÄNNS DET? är varken märkligt eller svårförståeligt, utan kort sagt elementärt. Men det är förbluffande att i princip endast en människa under 1900-talet, nämligen osteopaten Lawrence H Jones, observerade människokroppen tillräckligt för att i praktiken förstå den primära orsaken till kronisk smärta och nedsatta funktioner samt följaktligen hur sådant kan behandlas manuellt.

Genom klargörandet av hur muskler fungerar vid skador genom yttre våld var
kronisk smärta inte längre ett mysterium. Precis som orsakerna till smärtan varit
påtagligt fysiska är också följdverkningarna i kroppen mycket tydliga. Många terapeuter har idag lyckligtvis tillgång till hans behandlingsteknik Strain-CounterStrain och den näraliggande Cranio Sacrala Terapin som skapades av osteopaten John Upledger. De kan därmed hjälpa otaliga behövande.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att specifika och för varje människa oerhört viktiga fakta hittills i stort sett ignorerats i all undervisning om människokroppen. Den vetenskapliga grunden finns nämligen för att visa kroppens reaktioner vid kraftigt muskelförsvar i samband med yttre våld mot kroppen, som vid ett fall.

I stället har samhällets företrädare valt att demonisera smärtpatienters sinne eller själ som anses vara den avgörande orsaken till kronisk smärta. Det moderna samhället har därmed inte kommit längre i förståelsen av långvariga smärttillstånd än de tidigare samhällen där man trodde att det var illvilliga gudar som åstadkom sol- och månförmörkelser.

För att öka förståelsen lämnas här ett bidrag från många års erfarenheter av och med människor med långvarig smärta och dysfunktioner. Problemen har eliminerats eller lindrats permanent med konkret orsaksbehandling av skelett, leder och mjuk-
delar. Denna typ av insikter och åtgärder borde vara en självklarhet i ett upplyst samhälle som värnar om individernas hälsa och välmående.