Startsida

Välkommen till LBC Live Biomechanical Care!

LBC har 2014 givit ut boken "HUR KÄNNS DET? Långvarig smärta, nedsatt funktion och outnyttjade läkeprocesser", med omtryck 2018.

Se närmare presentation av boken under rubriken Bakgrund och syfte.

För leverans av boken per post till adress i Sverige betalas 258,- SEK till plusgirokonto nr 786312-9 med angivande av namn och adress för önskad mottagare.

För leverans av boken per post till utrikes beställare betalas 325,- SEK till
IBAN: SE12 9500 0099 6026 0786 3129,
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS.

Glöm ej att ange namn, fullständig adress och gärna telefonnummer, tack!

Denna site innehåller endast information och är inte avsedd för tidbokningar eller
bokbeställningar.

För direktkontakt, röstmeddelande eller SMS hänvisas till tel 08-968697.